Alexandra Huß

Funktion: Referentin Kommunikation NPM
Aufgabenbereich: Mobilität, Nationale Plattform Mobilität, Themenschwerpunkte
Telefon: +49 30 2063096-86
E-Mail: huss@acatech.de