Dr.

Susanne Kadner

Funktion: Leiterin Geschäftsstelle Circular Economy Initiative
Bereich: Circular Economy Initiative Deutschland, Innovationsforum
Telefon: +49 89 520309-30
E-Mail: kadner@acatech.de